Go to content
ING Bank N.V. Issue of DKK 261,000,000 ING Senior Bank Loans Fund Linked Note due 2012 - Series No 2242 (the ‘Securities Note and Summary’)

ING Bank N.V. Issue of DKK 261,000,000 ING Senior Bank Loans Fund Linked Note due 2012 - Series No 2242 (the ‘Securities Note and Summary’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 19 nov 2008
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Issue of DKK 261,000,000 ING Senior Bank Loans Fund Linked Note due 2012 - Series No 2242 (the ‘Securities Note and Summary’)
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 20 nov 2008
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie The Prospectus can be obtained via: ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands; +31 (0)20 501 3209.

Prospectus
Prospectus1902.zip

Datum laatste update: 01 juni 2023