Go to content
ING Bank N.V. Issue of a minimum of EUR 5,000,000 42 Month ING Rohstoff Garant Notes due March 2012 – Series no 2131 (the ‘Securities Note and Summary’)

ING Bank N.V. Issue of a minimum of EUR 5,000,000 42 Month ING Rohstoff Garant Notes due March 2012 – Series no 2131 (the ‘Securities Note and Summary’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 27 aug 2008
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Issue of a minimum of EUR 5,000,000 42 Month ING Rohstoff Garant Notes due March 2012 – Series no 2131 (the ‘Securities Note and Summary’)
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 28 aug 2008
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie As of the date of opening of the subscription period, the Prospectus can be obtained via: ING Bank N.V., Foppingadreef 7 1102 BD Amsterdam, The Netherlands;+31 (0)20 501 3209; and http://www.structuredproducts.ing.com; http://www.ingzertifikate.de.

Prospectus
Prospectus1765.zip

Datum laatste update: 14 juli 2024