Go to content
Zelfstroom SPV 7 B.V. Aanbieding van obligaties

Zelfstroom SPV 7 B.V. Aanbieding van obligaties

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 30 nov 2016
Naam uitgevende instelling Zelfstroom SPV 7 B.V.
Omschrijving Aanbieding van obligaties
Bestandstype Prospectus
Begindatum 01 dec 2016
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie Het prospectus kan worden verkregen via www.duurzaaminvesteren.nl

Prospectus
Prospectus22613.pdf

Datum laatste update: 24 juli 2024