Go to content
ING Bank N.V. Issue of a minimum of EUR 10,000,000 5 Year FixMax Garant Note due September 2013 – Series no. 2055 (the ‘Securities Note and Summary’)

ING Bank N.V. Issue of a minimum of EUR 10,000,000 5 Year FixMax Garant Note due September 2013 – Series no. 2055 (the ‘Securities Note and Summary’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 11 jul 2008
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Issue of a minimum of EUR 10,000,000 5 Year FixMax Garant Note due September 2013 – Series no. 2055 (the ‘Securities Note and Summary’)
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 16 jul 2008
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie As of the date of opening of the subscription period, the Prospectus can be obtained via: ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands, +31 (0)20 501 3209; and http://www.ingstructuredproducts.ing.com and http://www.ingzertifikate.de.

Prospectus
Prospectus1695.zip

Datum laatste update: 17 juli 2024