Go to content
Heerenstede Duitsland Winkelfonds II B.V. Addendum 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds II (het ‘Supplement’)

Heerenstede Duitsland Winkelfonds II B.V. Addendum 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds II (het ‘Supplement’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 12 jun 2008
Naam uitgevende instelling Heerenstede Duitsland Winkelfonds II B.V.
Omschrijving Addendum 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds II (het ‘Supplement’)
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 14 jun 2008
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Het addendum wordt in electronische vorm verkrijgbaar gesteld op www.wijs.nl (plaatsingskantoor) en op www.heerenstede.nl (website Beheerder Uitgevende instelling) en in fysieke vorm ten kantore van het Plaatsingskantoor Wijs & Van Oostveen BV, Herengracht 491, 1017 BT Amsterdam.

Prospectus
Prospectus1616.pdf

Datum laatste update: 13 juli 2024