Go to content
BNG Bank N.V. Supplement to the EUR 80,000,000,000 Debt issuance programme (the ‘Supplement’)

BNG Bank N.V. Supplement to the EUR 80,000,000,000 Debt issuance programme (the ‘Supplement’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 27 mrt 2008
Naam uitgevende instelling BNG Bank N.V.
Omschrijving Supplement to the EUR 80,000,000,000 Debt issuance programme (the ‘Supplement’)
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 29 mrt 2008
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie The Supplemental Prospectus can be found on the website of the Issuer (http://www.bng.com) or alternatively during normal business hours at the office of the Paying Agent in Breda.

Prospectus
Prospectus1354.pdf

Datum laatste update: 04 juni 2023