Go to content
argenx SE The listing of shares on Euronext Brussels

argenx SE The listing of shares on Euronext Brussels

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 02 jun 2016
Naam uitgevende instelling argenx SE
Omschrijving The listing of shares on Euronext Brussels
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 04 jun 2016
Wijze van publicatie www.argenx.com
Plaats van publicatie Elektronisch

Prospectus
Prospectus19808.pdf

Datum laatste update: 31 mei 2023