Go to content
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. First Supplement to the Debt Issuance Programme

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. First Supplement to the Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 11 apr 2016
Naam uitgevende instelling Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
Omschrijving First Supplement to the Debt Issuance Programme
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 13 apr 2016
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie https://www.fmo.nl/page/1722

Prospectus
Prospectus19344.pdf

Datum laatste update: 28 mei 2023