Go to content
MKB Mixfonds III B.V. Aanbieding en uitgifte van obligaties

MKB Mixfonds III B.V. Aanbieding en uitgifte van obligaties

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 01 jul 2015
Naam uitgevende instelling MKB Mixfonds III B.V.
Omschrijving Aanbieding en uitgifte van obligaties
Bestandstype Prospectus
Begindatum 03 jul 2015
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie http://www.mkb-fonds.nl

Prospectus
Prospectus17460.pdf

Datum laatste update: 04 juni 2023