Go to content
Wereldhave N.V. Offering and admission to listing and trading of ordinary shares

Wereldhave N.V. Offering and admission to listing and trading of ordinary shares

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 24 jun 2015
Naam uitgevende instelling Wereldhave N.V.
Omschrijving Offering and admission to listing and trading of ordinary shares
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 27 jun 2015
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie http://www.wereldhave.com/

Prospectus
Prospectus17430.pdf

Datum laatste update: 17 juli 2024