Go to content
Fastned B.V. Supplement to the prospectus regarding Fastned B.V. dated 7 July 2014

Fastned B.V. Supplement to the prospectus regarding Fastned B.V. dated 7 July 2014

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 02 jun 2015
Naam uitgevende instelling Fastned B.V.
Omschrijving Supplement to the prospectus regarding Fastned B.V. dated 7 July 2014
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 06 jun 2015
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie http://fastned.nl/nl/investeren

Prospectus
Prospectus17320.pdf

Datum laatste update: 01 juni 2023