Go to content
Stichting Oikocredit International Share Foundation Supplement to the prospectus dated 16 June 2014

Stichting Oikocredit International Share Foundation Supplement to the prospectus dated 16 June 2014

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 23 jul 2014
Naam uitgevende instelling Stichting Oikocredit International Share Foundation
Omschrijving Supplement to the prospectus dated 16 June 2014
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 23 jul 2014
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie www.oikocredit.coop

Prospectus
Prospectus15403.pdf

Datum laatste update: 24 juli 2024