Go to content
ING Bank N.V. Issue of a minimum of 500,000 certificates of Open-End Rolling Guarantee Notes, Series no.: 947

ING Bank N.V. Issue of a minimum of 500,000 certificates of Open-End Rolling Guarantee Notes, Series no.: 947

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 22 feb 2007
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Issue of a minimum of 500,000 certificates of Open-End Rolling Guarantee Notes, Series no.: 947
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 22 feb 2007
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie Het document is verkrijgbaar ten kantore van ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam.

Prospectus
Prospectus38.zip

Datum laatste update: 24 juli 2024