Go to content
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. First Supplement to the Debt Issuance Programme

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. First Supplement to the Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 06 jun 2014
Naam uitgevende instelling Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
Omschrijving First Supplement to the Debt Issuance Programme
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 14 jun 2014
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie http://www.fmo.nl/investorrelations

Prospectus
Prospectus14322.pdf

Datum laatste update: 21 juli 2024