Go to content
ING Bank N.V. Series no 5012 (the ‘Securities Note and Summary’)

ING Bank N.V. Series no 5012 (the ‘Securities Note and Summary’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 14 nov 2012
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Series no 5012 (the ‘Securities Note and Summary’)
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 16 nov 2012
Wijze van publicatie After approval, the Prospectus can be obtained via: ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam.
Plaats van publicatie Drukwerk

Prospectus
Prospectus10322.pdf

Datum laatste update: 18 juli 2024