Go to content
Orange Lion VII RMBS B.V. Floating Rate Notes (the ‘Prospectus’)

Orange Lion VII RMBS B.V. Floating Rate Notes (the ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 12 jun 2012
Naam uitgevende instelling Orange Lion VII RMBS B.V.
Omschrijving Floating Rate Notes (the ‘Prospectus’)
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 15 jun 2012
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie After approval the Prospectus can be obtained via: Orange Lion VII RMBS B.V, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands, attention Leo van der Sman.

Prospectus
Prospectus9192.pdf

Datum laatste update: 04 juni 2023