Go to content
ING Bank N.V. Series no 4775 (the ‘Securities Note and Summary’)

ING Bank N.V. Series no 4775 (the ‘Securities Note and Summary’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 31 mei 2012
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Series no 4775 (the ‘Securities Note and Summary’)
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 07 jun 2012
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie After approval, the Prospectus can be obtained via: ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam.

Prospectus
Prospectus9156.zip

Datum laatste update: 21 juli 2024