Go to content
ING Bank N.V. Issue of EUR 25,000,000 Discount Note 5000 Dec08 December 2008, Series No. 1377

ING Bank N.V. Issue of EUR 25,000,000 Discount Note 5000 Dec08 December 2008, Series No. 1377

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 02 aug 2007
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Issue of EUR 25,000,000 Discount Note 5000 Dec08 December 2008, Series No. 1377
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 06 aug 2007
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie Het document is verkrijgbaar ten kantore van ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam.

Prospectus
Prospectus477.zip

Datum laatste update: 19 juli 2024