Go to content
Fortis Bank (Nederland) N.V. (voorheen Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.) Fortis Private Guaranteed Certificates (het ‘prospectus’)

Fortis Bank (Nederland) N.V. (voorheen Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.) Fortis Private Guaranteed Certificates (het ‘prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 26 jul 2007
Naam uitgevende instelling Fortis Bank (Nederland) N.V. (voorheen Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.)
Omschrijving Fortis Private Guaranteed Certificates (het ‘prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 30 jul 2007
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Het document is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55, huispostcode A03.S1.55, 1012 KK Amsterdam. Aanvragen kan via de site: www.fortisbank.nl

Prospectus
Prospectus473.pdf

Datum laatste update: 06 juni 2023