Go to content
AXA Belgium Finance (NL) B.V. The Wholesale Debt Issuance Programme (the ‘prospectus’)

AXA Belgium Finance (NL) B.V. The Wholesale Debt Issuance Programme (the ‘prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 20 jul 2007
Naam uitgevende instelling AXA Belgium Finance (NL) B.V.
Omschrijving The Wholesale Debt Issuance Programme (the ‘prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 20 jul 2007
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Electronic copies can be obtained from www.axa.be and print versions at Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH in Utrecht and the document will also be available at the offices of the paying agents.

Prospectus
Prospectus457.pdf

Datum laatste update: 06 juni 2023