Go to content
ING Bank N.V. Series no 4618 (the ‘Securities Note and Summary’)

ING Bank N.V. Series no 4618 (the ‘Securities Note and Summary’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 24 nov 2011
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Series no 4618 (the ‘Securities Note and Summary’)
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 30 nov 2011
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie After approval, the Prospectus can be obtained via: ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam.

Prospectus
Prospectus7888.zip

Datum laatste update: 15 juli 2024