Go to content
Mijndomein Autopark B.V. € 50.000.000 Obligatie Programma (het ‘Prospectus’)

Mijndomein Autopark B.V. € 50.000.000 Obligatie Programma (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 01 nov 2011
Naam uitgevende instelling Mijndomein Autopark B.V.
Omschrijving € 50.000.000 Obligatie Programma (het ‘Prospectus’)
Bestandstype Basis Prospectus
Begindatum 03 nov 2011
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Na goedkeuring kan het Prospectus worden verkregen ten kantore van Mijndomein.nl Financiering B.V. alsmede via www.mijndomein.nl/auto/obligatie.

Prospectus
Prospectus7697.pdf

Datum laatste update: 31 mei 2023