Go to content
Heerenstede Duitsland Vastgoed III B.V. 7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed III (het ‘Prospectus’)

Heerenstede Duitsland Vastgoed III B.V. 7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed III (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 16 aug 2011
Naam uitgevende instelling Heerenstede Duitsland Vastgoed III B.V.
Omschrijving 7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed III (het ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 18 aug 2011
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie Na goedkeuring kan het Prospectus verkregen worden via: www.heerenstede.nl

Datum laatste update: 16 juli 2024