Go to content
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Debt Issuance Programme

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 14 jun 2018
Naam uitgevende instelling Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
Omschrijving Debt Issuance Programme
Bestandstype Prospectus
Begindatum 14 jun 2018
Plaats van publicatie https://www.fmo.nl/funding-programs

Prospectus
Prospectus35316.pdf

Datum laatste update: 18 juli 2024