Go to content
Stichting Administratiekantoor Bovemij Verzekeringsgroep Aanbieding van certificaten van gewone aandelen (het ‘Prospectus’)

Stichting Administratiekantoor Bovemij Verzekeringsgroep Aanbieding van certificaten van gewone aandelen (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 16 jul 2010
Naam uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Bovemij Verzekeringsgroep
Omschrijving Aanbieding van certificaten van gewone aandelen (het ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 21 jul 2010
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Het prospectus alsmede de geconsolideerde financiële informatie met betrekking tot de boekjaren eindigend op 31 december 2007, 31 december 2008 en 31 december 2009 zoals opgenomen in de jaarverslagen 2007, 2008 en 2009 en de statuten van Bovemij zals deze luiden na het passeren van de akte van statutenwijziging zijn in het prospectus opgenomen door middel van verwijzing en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Bovemij gedurende normale kantooruren van de publicatiedatum van het prospectus tot 12 maanden daarna alsmede op www.bovemijverzekeringsgroep.nl

Prospectus
Prospectus4920.pdf

Datum laatste update: 17 juli 2024