Go to content
PPLA Participations Ltd. Admission to listing and trading on Euronext in Amsterdam of European Units

PPLA Participations Ltd. Admission to listing and trading on Euronext in Amsterdam of European Units

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 27 dec 2017
Naam uitgevende instelling PPLA Participations Ltd.
Omschrijving Admission to listing and trading on Euronext in Amsterdam of European Units
Bestandstype Prospectus
Begindatum 29 dec 2017
Plaats van publicatie http://ri.btgparticipations.com

Prospectus
Prospectus30053.pdf

Datum laatste update: 12 juli 2024