Go to content
Nederlands Supermarkt Fonds Participaties

Nederlands Supermarkt Fonds Participaties

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 30 jan 2024
Naam uitgevende instelling Nederlands Supermarkt Fonds
Omschrijving Participaties
Bestandstype Prospectus
Begindatum 30 jan 2024

Prospectus
Prospectus101053.pdf

Datum laatste update: 17 juli 2024