Go to content
Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen B.V. Vierde emissie

Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen B.V. Vierde emissie

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 04 mei 2007
Naam uitgevende instelling Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen B.V.
Omschrijving Vierde emissie
Bestandstype Prospectus
Begindatum 04 mei 2007
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Het document is verkijgbaar ten kantore van:Van Boom & Slettenhaar, Torenlaan 19a, Postbus 575, 1250 AN Laren en via:www.vanboomslettenhaar.nl

Prospectus
Prospectus215.pdf

Datum laatste update: 19 juli 2024