Go to content
Unilever Finance Netherlands B.V., Unilever Plc Debt Issuance Programme

Unilever Finance Netherlands B.V., Unilever Plc Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 10 mei 2022
Naam uitgevende instelling Unilever Finance Netherlands B.V., Unilever Plc
Omschrijving Debt Issuance Programme
Bestandstype Prospectus
Begindatum 10 mei 2022

Prospectus
Prospectus100783.pdf

Datum laatste update: 16 juli 2024