Go to content
Van Lanschot Kempen N.V. Soft Bullet Covered Bond Programme

Van Lanschot Kempen N.V. Soft Bullet Covered Bond Programme

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 09 mrt 2022
Naam uitgevende instelling Van Lanschot Kempen N.V.
Omschrijving Soft Bullet Covered Bond Programme
Bestandstype Verrichtingennota zonder samenvatting
Begindatum 09 mrt 2022

Prospectus
Prospectus100742.zip

Datum laatste update: 04 juni 2023