Go to content
Euronext N.V. Admission to listing and trading

Euronext N.V. Admission to listing and trading

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 29 apr 2021
Naam uitgevende instelling Euronext N.V.
Omschrijving Admission to listing and trading
Bestandstype Verrichtingsnota met samenvatting
Begindatum 29 apr 2021

Prospectus
Prospectus100573.zip

Datum laatste update: 24 juli 2024