Go to content
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw Obligaties

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw Obligaties

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 31 dec 2020
Naam uitgevende instelling Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Omschrijving Obligaties
Bestandstype Prospectus
Begindatum 31 dec 2020

Prospectus
Prospectus100514.pdf

Datum laatste update: 16 juli 2024