Go to content
Supplement to the SN Securities with Single-Underlying (without capital protection) I dated 30.10.2023

Supplement to the SN Securities with Single-Underlying (without capital protection) I dated 30.10.2023

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 20 dec 2023
Datum ontvangen document 20 dec 2023
Naam van de instelling UniCredit Bank GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement to the SN Securities with Single-Underlying (without capital protection) I dated 30.10.2023
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 16 juni 2024