Go to content
Prospectus Securities Note for Knock-out Securities and Warrants

Prospectus Securities Note for Knock-out Securities and Warrants

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 29 mrt 2023
Datum ontvangen document 29 mrt 2023
Naam van de instelling UniCredit Bank GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus Securities Note for Knock-out Securities and Warrants
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 16 juli 2024