Go to content
Supplement SN Single Underlying (without capital protection) I dated 15 December 2022

Supplement SN Single Underlying (without capital protection) I dated 15 December 2022

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 17 mrt 2023
Datum ontvangen document 17 mrt 2023
Naam van de instelling UniCredit Bank GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement SN Single Underlying (without capital protection) I dated 15 December 2022
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 27 mei 2024