Go to content
Prospectus Partial Capital Protection Certificates and Capital Protection Certificates

Prospectus Partial Capital Protection Certificates and Capital Protection Certificates

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 17 feb 2023
Datum ontvangen document 17 feb 2023
Naam van de instelling Société Générale Effekten GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus Partial Capital Protection Certificates and Capital Protection Certificates
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 15 april 2024