Go to content
Supplement Securities issued in the form of Certificates or Notes

Supplement Securities issued in the form of Certificates or Notes

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 25 jan 2023
Datum ontvangen document 25 jan 2023
Naam van de instelling Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
Omschrijving van de transactie Supplement Securities issued in the form of Certificates or Notes
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 19 april 2024