Go to content
Prospectus for the Issuance of Bonds secured by Cryptocurrencies

Prospectus for the Issuance of Bonds secured by Cryptocurrencies

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 25 jan 2023
Datum ontvangen document 25 jan 2023
Naam van de instelling Fidelity Exchange Traded Products GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus for the Issuance of Bonds secured by Cryptocurrencies
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 08 december 2023