Go to content
Supplement Securities (issued in the form of Certificates or Notes)

Supplement Securities (issued in the form of Certificates or Notes)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 14 nov 2022
Datum ontvangen document 14 nov 2022
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Securities (issued in the form of Certificates or Notes)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 21 juni 2024