Go to content
Prospectus Structured Securities

Prospectus Structured Securities

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 19 okt 2022
Datum ontvangen document 19 okt 2022
Naam van de instelling Société Générale Effekten GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus Structured Securities
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 19 mei 2024