Supplement Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)

Supplement Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 17 okt 2022
Datum ontvangen document 17 okt 2022
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 21 maart 2023