Go to content
Supplement Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates

Supplement Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 08 sep 2022
Datum ontvangen document 08 sep 2022
Naam van de instelling Vontobel Financial Products GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 13 april 2024