Go to content
Prospectus secured precious metal linked securities

Prospectus secured precious metal linked securities

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 20 mei 2022
Datum ontvangen document 20 mei 2022
Naam van de instelling ISHARES PHYSICAL METALS PUBLIC LIMITED COMPANY
Omschrijving van de transactie Prospectus secured precious metal linked securities
Naam bevoegde autoriteit CENTRAL BANK OF IRELAND
Land bevoegde autoriteit Ierland

Datum laatste update: 20 juni 2024