Base Prospectus Mini-Futures

Base Prospectus Mini-Futures

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 22 jun 2022
Datum ontvangen document 22 jun 2022
Naam van de instelling Credit Suisse AG
Omschrijving van de transactie Base Prospectus Mini-Futures
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 21 maart 2023