Go to content
Base Prospectus Structured Warrants

Base Prospectus Structured Warrants

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 08 jun 2022
Datum ontvangen document 08 jun 2022
Naam van de instelling Société Générale Effekten GmbH
Omschrijving van de transactie Base Prospectus Structured Warrants
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 24 juli 2024