Go to content
Supplement Knock-out Securities and Warrants

Supplement Knock-out Securities and Warrants

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 09 mei 2022
Datum ontvangen document 09 mei 2022
Naam van de instelling UniCredit Bank GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Knock-out Securities and Warrants
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 21 april 2024