Go to content
€ 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

€ 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 14 apr 2022
Datum ontvangen document 14 apr 2022
Naam van de instelling EnBW Energie Baden-Württemberg AG, EnBW International Finance B.V.
Omschrijving van de transactie € 10,000,000,000 Debt Issuance Programme
Naam bevoegde autoriteit COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF)
Land bevoegde autoriteit Luxemburg

Datum laatste update: 02 oktober 2023