Go to content
Offering up to €80,452,108

Offering up to €80,452,108

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 30 sep 2011
Datum ontvangen document 30 sep 2011
Naam van de instelling Opportunity Investment Management
Omschrijving van de transactie Offering up to €80,452,108
Naam bevoegde autoriteit Financial Conduct Authority
Land bevoegde autoriteit Verenigd Koninkrijk

Datum laatste update: 27 mei 2024