Go to content
Supplement Note, Warrant and Certificate Programme

Supplement Note, Warrant and Certificate Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 22 dec 2021
Datum ontvangen document 22 dec 2021
Naam van de instelling Nomura International Funding Pte. Ltd.
Omschrijving van de transactie Supplement Note, Warrant and Certificate Programme
Naam bevoegde autoriteit COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF)
Land bevoegde autoriteit Luxemburg

Datum laatste update: 29 mei 2024