Go to content
Supplement Certificates Linked to a Notional Reference Portfolio

Supplement Certificates Linked to a Notional Reference Portfolio

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 15 dec 2021
Datum ontvangen document 15 dec 2021
Naam van de instelling UBS AG
Omschrijving van de transactie Supplement Certificates Linked to a Notional Reference Portfolio
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 20 mei 2024